Comunicare Internaţională

Postat în Oferta de studii master
PrezentareMisiunea și obiectivele programuluiCurriculumAdmitere
 • Limbile de predare: română (programul oferă şi cursuri în limba engleză)
 • Domeniul de studiu: relații internaționale și studii europene
 • Forma de invățământ: cu frecvență
 • Durata studiilor: 4 semestre

Număr de locuri bugetate: 10
Număr de locuri cu taxă: 40

 • Taxa de scolarizare: 3000 ron/an
 • Coordonatorul specializării: Lect. dr. Delia Pop-Flanja

E-mail: delia.flanja@ubbcluj.ro

Telefon: 0264 405300, int. 5969

Masteratul de Comunicare Internațională vine în ajutorul studenților pentru a le oferi o deschidere mai mare pe piața muncii și pentru a le stârni interesul în mai multe domenii. Am ales acest masterat în primul rând pentru curriculumul diversificat pe care îl abordează, dar și prin prisma faptului că profesorii ne sunt apropiați și sunt deschiși mereu comunicării productive. Am ales Comunicare Internațională la Facultatea de Studii Europene pentru că nimic altceva nu spune ”Europa” și ”viitor” mai bine decât acest masterat, focusat pe dezvoltare profesională, dar și personală. Particia, masterand CI an 1
Masteratul de Comunicare Internațională este ideal pentru cei care au ca scop dezvoltarea atât personală cât si profesională. Cu o abordare "fresh", materii strâns corelate cu situații din viața profesională, această specializare are ca rezultat final un absolvent competent, apt să facă față neprevăzutului și eficient in viitoarele cariere din domeniu. Bonus, Facultatea de Studii Europene beneficiază de o serie foarte diversificată de mobilități Erasmus, studentul având oportunitatea de a descoperi timp de un semestru sau un an academic facultăți de renume din Europa și nu numai. Recent întors dintr-o mobilate de un semestru din Lituania, am realizat că am făcut alegerea cea mai potrivită cu acest masterat, întrucât mi-am pus la încercare cu succes cunoștințele academice de "acasă" in sincron cu experiența unică a unui proiect Erasmus. Andrei, masterand CI an 1

Compatibilitatea cu alte programe masterale:

 • USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA, Master of Advanced Studies in Intercultural Communication
 • THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Master in International Communication Management
 • JÖNKÖPING UNIVERSITY, Master in International Communication
 • UNIVERSITY OF LEEDS, Master in International Communication
 • UTRECHT UNIVERSITY, Master in Intercultural Communication

      Programul masteral de Comunicare Internaţională din cadrul Universității Babeș-Bolyai îşi propune să ofere studenților cunoştinţele şi competenţele necesare pentru o carieră de succes în domeniul comunicării şi relaţiilor internaţionale, precum şi capacitatea de autoperfecţionare continuă în aceste domenii.    Abilităţile de comunicare au o importanţă din ce în ce mai mare în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de domeniul de activitate, iar  specialiştii în comunicare trebuie să fie mai bine pregătiţi să răspundă unor provocări complexe. Cursurile se desfăşoară atât în limba română cât şi în limba engleză, ceea ce le permite studenţilor să îşi dezvolte şi competenţele lingvistice în scopuri profesionale.

    Programul se adresează tuturor absolvenţilor de studii de licenţă care doresc să îşi perfecţioneze abilităţile de comunicare, din domenii precum relaţii internaţionale, ştiinţe politice, limbi străine, management, marketing dar şi din alte domenii.

 

Competenţele asigurate prin programul de studii

– competenţe de comunicare interpersonală, inter-institutională, interculturală şi internatională;

– capacitate de comunicare şi de lucru în echipă;

– cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare- utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională;

– capacitatea de a concepe şi implementa strategii de comunicare si de management intercultural;

– aplicarea principiilor si teoriilor specifice domeniului comunicarii internationale;

– elaborarea de proiecte profesionale şi de cercetare prin utilizarea unor metode şi principii consacrate în domeniu;

– cunoaşterea şi înţelegerea, într-o abordare transdisciplinară, a teoriilor şi a metodelor specifice relaţiilor internaţionale, cu accent pe studiul comunicarii internationale;

– cunoasterea si evaluarea critica a modelelor de comunicare  între departamentele unei organizaţii şi cetăţeni, din diferite perspective;

– competente de mediator pentru managementul crizelor si conflictelor în domeniul comunicării internaţionale;

– utilizarea în comunicarea profesională, într-o abordare transdisciplinară, a teoriilor şi a metodelor specifice relaţiilor internaţionale;

-capacitatea de a analiza şi evalua rolul comunicarii in organizatii şi mediul de afaceri european;

–  realizarea de analize de impact și analize politice complexe;

– utilizarea transdisciplinară a cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de concepte, procese, situaţii şi proiecte asociate relaţiilor internaţionale;

– utilizarea transdisciplinară a unor principii şi metode pentru rezolvarea de probleme tipice relaţiilor internaţionale, din perspectiva politicilor europene;

– utilizarea performantă a gândirii critice, reflexive şi aplicative.

 

Oportunităţi de carieră

 • organizaţii internaţionale guvernamentale şi non-guvernamentale
 • instituţii şi agenţii ale Uniunii Europene
 • administraţia naţională, regională sau locală
 • companii multinaţionale
 • firme de consultanţă
 • mass-media
 • educaţie
 • cercetare

Anul 1

 • Communication techniques (Tehnici de comunicare)
 • Negotiations and intercultural relations (Negocieri și relații interculturale)
 • Contemporary concepts and approaches in international relations theory (Concepte și abordări actuale în teoria relațiilor internaționale)
 • Public speaking (Vorbire în public)
 • Modelarea Noii Europe
 • Comunicare managerială
 • Crisis communication (Comunicare de criză)
 • Strategii internaționale de branding
 • Project Cycle Management (Managementul ciclului de proiect)
 • Limbă engleză aplicată în științele sociale
 • Protocol și comunicare diplomatică (Diplomatic protocol and communication)

 

Anul 2

 • Tipologia crizelor internaționale (Typology of international crises)
 • Comunicare digitală
 • Media and communication (Comunicare mass media)
 • Comunicare politică
 • Etică și integritate academică
 • Dezvoltare profesională și program aplicativ de training
 • Modele de bune practici
 • Cultural diplomacy strategies (Strategii de diplomație culturală)
 • Comunicare interculturală

Interviu motivațional – pondere 100% în media de admitere

Ce ne interesează: Creativitate, abilități de problem-solving, abilități de comunicare, experiența (unde este cazul), spirit asociativ, sprit de initiative, contribuţia masteratului la atingerea obiectivelor profesionale, personale şi sociale pe termen scurt, mediu şi lung ale candidatului.

Studenții sunt rugați să prezinte la interviu un CV în format Europass.

Criterii de departajare (în cazul mediilor egale)

Criteriul A: media de la licență;
Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)


evenimente