Cerc științific: POLITICI și STRATEGIE în Uniunea Europeană

Postat în Anunțuri studenți master

Stimați studenți la nivel masteral și dosctoral,

Vă invităm să vă înscrieți la cercul de dezbateri

POLITICI și STRATEGIE în Uniunea Europeană

Scopul?

  • examinarea principalelor elemente ale ciclului de elaborare a politicilor pe cazuri concrete
  • integrarea cunoștințelor teoretice și a rezultatelor cercetării în demersuri concrete de acțiune publicăîn context național și european
  • explorarea oportunităților de creștere a gradului de conștientizare asupra problemelor de politică publică
  • analiza critică a impactului potențial al reglementărilor pentru eficiența demersurilor de acțiune colectivă
  • identificarea de probleme actuale și emergente de politică publică

Membri? Masteranzi și doctoranzi în domeniul științe politice/juridice/economice/sociale

Formatul? combinație de dezbateri, prezentări, analize de studii de caz

  • Audiența? participare liberă
  • Locul? Institutul de Cercetări Europene, Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne, nr. 1, Cluj-Napoca
  • Când? Lunar, joia, orele 18.00, după un calendar care va fi anunțat pe site-ul Institutului de Cercetări Europene

Coordonatori? conf. dr. Georgiana Ciceo, conf. dr. Nicoleta Racolța-Paina, lect. dr. Diana Reianu, lect. dr. Horațiu Dan

Înscrieri: lect. dr. Horațiu Dan e-mail: horatiu.dan[at]ubbcluj.ro

 


evenimente