Arhivele Blog-ului

Anunțuri studenți master

Bursele „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga”

Termen: 6 mai 2016 Detalii:www.roburse.ro/burse-parvan-iorga.php Bursele “Vasile Pârvan” și “Nicolae Iorga” se acordă pentru urmatoarele domenii: istorie și știinţe sociale; arheologie; arhivistică; biblioteconomie; filologie clasică și modernă; istoria artei și arhitectură; literatură și studii literare; arte; știinţe economice și știinţe exacte. Sunt eligibili studentii masteranzi, doctoranzi si post-doctoranzi. Termenul pentru depunerea candidaturilor este 6 mai 2016. Informatii suplimentare despre aceste burse si dosarul de candidatura se pot obtine de pe site-ul Agentiei de Credite si Burse de Studii: http://www.roburse.ro/burse-parvan-iorga.php.

Postat în Anunțuri burse, Anunțuri studenți, Anunțuri studenți master

Programul EURO 200 pentru anul 2016 – stimularea achizitionarii de calculatoare

Având în vedere H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, respective adresa MENCS nr. 31.262/31.03.2016, actele necesare în dosarul pentru obţinerea ajutorului financiar “Euro 200” sunt: Cerere tip (Anexa 2 la Normele metodologice); Actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie); Certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie); Adeverinţe de elev/student ale fraţilor; Acte doveditoare, în original,

Postat în Anunțuri studenți, Anunțuri studenți licență, Anunțuri studenți master

evenimente