Taxe

Taxa de admitere pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere (150 ron) și taxa de procesare (50 ron).

  • Plata taxelor se face prin ordin de plata sau mandat postal, în contul IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX    al Universitatii Babes-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu mentiunea  pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene, sau direct la sediul facultatii.
  • Angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice și a restaurantelor și cofeteriilor Universității, precum și copiii personalului didactic si didactic auxiliar  în activitate sau pensionari din institutiile de invatamant universitar si preuniversitar sunt scutiți de la plata taxei de înscriere
  • Pentru aspectele organizatorice și de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor și nu este returnabilă.
  • Fac exceptie candidații orfani de ambii părinți si cei care provin din casele de plasament carora li se va returna taxa de procesare in cazul in care nu au fost declarati admisi.

Taxa de admitere nu este returnabila.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de scolarizare la nivel master, pentru anul universitar 2018-2019 este de 3000 RON.

*Dacă un student urmează în paralel 2 specializări/programe de studiu în cadrul Facultăţii de Studii Europene, pentru cea de a doua specializare, taxa de şcolarizare este redusa cu 50% , respectiv la nivelul sumei de 1500 Ron.

evenimente