Regulamentul admiterii

Admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează în conformitate cu regulamentul unitar de admitere aprobat de Senatul universităţii. Regulamentul unitar are o anexă variabilă la nivelului fiecărei facultăţi, care cuprinde reglementarea specifică a facultăţii.

Regulament UBB

Descarcă regulamentul de admitere UBB.pdf

Regulament FSE

Descarcă regulamentul de admitere al Facultăţii de Studii Europene.pdf