Regulamentul admiterii

Admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează în conformitate cu regulamentul unitar de admitere aprobat de Senatul universităţii. Regulamentul unitar are o anexă variabilă la nivelului fiecărei facultăţi, care cuprinde reglementarea specifică a facultăţii.

Regulament UBB

Regulament FSE

 

Certificate lingvistice Recunoscute pentru Admitere 2017-2018

evenimente