Preînscrierea și înscrierea candidaților

PREÎNSCRIERE

Pentru Admiterea 2017 Universitatea Babeș-Bolyai va continua practicarea sistemului de  preînscriere  a candidaților, începând cu  1 martie 2017.

 

*Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 este de 3000 Ron. Dacă un student
urmează în paralel 2 specializări/programe de studiu în cadrul Facultăţii de Studii Europene,
pentru cea de a doua specializare, taxa de şcolarizare este redusa cu 50% , respectiv la nivelul
sumei de 1500 Ron.

 ÎNSCRIERE

Pentru inscriere candidatii trebuie sa prezinte la biroul de admitere FSE:

 • fisa de inscriere/preinscriere completata
 • dovada achitarii taxei de înscriere (150 RON) si a celei de procesare (50 RON)
   taxele se achita la casieria facultatii sau prin mandat postal în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX   deschis la Trezoreria Cluj, Cod Fiscal: 4305849, cu mentiunea pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene
 • 1 exemplar din proiectul de cercetare (pentru masteratele unde se solicita acest lucru)

Notă: Verificarea raportului de înscriere eliberat de facultate se face de către candidat în momentul primirii acestuia. Raportul reprezintă actul doveditor al înscrierii în baza de date a admiterii 2017. Facultatea de Studii Europene nu îşi asumă responsabilitatea pentru completarea greşită de către candidaţi a fişelor de înscriere.

evenimente

 • 21 Nov – Conferință filosofia dreptului

  21 Nov – Conferință filosofia dreptului

  Marți 21 noiembrie ora 18.00, Institutul de Istorie – Sala Ferdinand Starea de excepție ca indiferență între anarhie și tiranie. Introducere în filosofia dreptului a lui Carl Schmitt  
 • 7 nov – Lansare carte: ISTORIA MONARHIEI DIN ROMÂNIA

  7 nov – Lansare carte: ISTORIA MONARHIEI DIN ROMÂNIA

  Vă invităm la lansarea cărții „Istoria monarhiei din România”, de Nicolae Diță, Doru Dumitrescu, Mihai Manea. Evenimentul are loc marți, 7 noiembrie 2017, ora 18.00, la Facultatea de Studii Europene, …