Preînscrierea și înscrierea candidaților

PREÎNSCRIERE ONLINE

Pentru Admiterea 2018 Universitatea Babeș-Bolyai va continua practicarea sistemului de  preînscriere online  a candidaților, începând cu  1 martie 2018.

>> PREÎNSCRIERE ONLINE <<

 

ÎNSCRIERE

Pentru înscriere candidaţii trebuie să prezinte la biroul de admitere FSE:

 • fişa de inscriere/preînscriere completata ( se vor prezenta, pentru verificarea datelor: adeverinţa de absolvire a facultăţii, respectiv diploma de licenţă şi suplimentul de diploma. Aceste documente nu se vor opri la înscriere)
 • dovada achitării taxei de înscriere (150 RON) şi a celei de procesare (50 RON)
   taxele se achită la casieria facultăţii sau prin mandat poştal în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX   deschis la Trezoreria Cluj, Cod Fiscal: 4305849, cu menţiunea pentru Universitatea Babeş-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene

Lista certificatelor de competenţă lingvistică acceptate pentru înscriere.

Notă: Verificarea raportului de înscriere eliberat de facultate se face de către candidat în momentul primirii acestuia. Raportul reprezintă actul doveditor al înscrierii în baza de date a admiterii 2018. Facultatea de Studii Europene nu îşi asumă responsabilitatea pentru completarea greşită de către candidaţi a fişelor de înscriere.

evenimente

 • 21 Mai: The financialization of the city

  21 Mai: The financialization of the city

  Atelierul de Critică Socială at the Faculty of European Studies, and Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW!/ Desire Foundation are honored to host professor Manuel Aalbers in Cluj. We are …
 • 13-21 Mai: INTERNATIONAL LECTURE SERIES

  13-21 Mai: INTERNATIONAL LECTURE SERIES

  The European Research Institute invites you to attend the upcoming INTERNATIONAL LECTURE SERIES   INVITED LECTURERS:   PhD MICHAEL O’NEILL, Reader in Politics and holder of the Jean Monnet Chair, Nottingham …