Preînscrierea și înscrierea candidaților

PREÎNSCRIERE

Pentru Admiterea 2017 Universitatea Babeș-Bolyai va continua practicarea sistemului de  preînscriere  a candidaților, începând cu  1 martie 2017.

 

*Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 este de 3000 Ron. Dacă un student
urmează în paralel 2 specializări/programe de studiu în cadrul Facultăţii de Studii Europene,
pentru cea de a doua specializare, taxa de şcolarizare este redusa cu 50% , respectiv la nivelul
sumei de 1500 Ron.

 ÎNSCRIERE

Pentru inscriere candidatii trebuie sa prezinte la biroul de admitere FSE:

 • fisa de inscriere/preinscriere completata
 • dovada achitarii taxei de înscriere (150 RON) si a celei de procesare (50 RON)
   taxele se achita la casieria facultatii sau prin mandat postal în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX   deschis la Trezoreria Cluj, Cod Fiscal: 4305849, cu mentiunea pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene
 • 1 exemplar din proiectul de cercetare (pentru masteratele unde se solicita acest lucru)

Notă: Verificarea raportului de înscriere eliberat de facultate se face de către candidat în momentul primirii acestuia. Raportul reprezintă actul doveditor al înscrierii în baza de date a admiterii 2017. Facultatea de Studii Europene nu îşi asumă responsabilitatea pentru completarea greşită de către candidaţi a fişelor de înscriere.

evenimente

 • DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018 LA FSE

  DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018 LA FSE

  Deschiderea Anului Universitar la Facultatea de Studii Europene va fi marcată în data de 2 octombrie 2017, la sediul central al facultăţii, după următorul program: Nivel LICENȚĂ Ora 10:30, în …
 • Rezultate Admitere Masterat – Redistribuire 14 Septembrie 2017

  Rezultate Admitere Masterat – Redistribuire 14 Septembrie 2017

  Afaceri europene şi management de programe 14 Septembrie.pdf Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale (în limba engleză) 14 Septembrie.pdf Guvernanță europeană 14 Septembrie.pdf Management performant 14 Septembrie.pdf Management și negocieri internaționale …