Preînscrierea și înscrierea candidaților

PREÎNSCRIERE

Pentru înscriere la programele Master, folosiţi formularul de mai jos şi vă aşteptăm la sediul facultăţii, Oficiul permanent al admiterii  – AULA Facultăşii de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr. 1 (curte) ,  tel. 0264-590-251

 

Prin completarea formularului de preînscriere online admitere 2015-2017 pâna în data de 10 iulie a.c., candidații admiși și confirmați (buget sau taxă) la oricare dintre programele Master, se pot înscrie la cursul: Manager de proiect, semestrul I, anul universitar 2015-2016, după cum urmează:

  • primii 50 vor beneficia de curs gratuit
  • următorii 50 vor putea opta pentru curs cu un tarif preferențial de 500 RON
  • toți ceilalți vor putea urma cursul la tariful de 1000 RON

Cursul este acreditat în conformitate cu standardele ocupaționale respective și absolvenții vor obține o diplomă de calificare recunoscută pe piața muncii. Cursurile se vor desfășura în limba română.

Notă: Cursul va fi disponibil, contra cost, tuturor studenților la nivel master! Gratuitatea/reducerea sunt facilități acordate de facultate pentru preînscrierea online

În anul anul 2016, 65 de masteranzi ai Facultății de Studii Europene au obținut certificatul de Manager de proiect, rata de promovabilitate fiind de 100%.

ÎNSCRIERE

Pentru inscriere candidatii trebuie sa prezinte la biroul de admitere FSE:

  • fisa de inscriere/preinscriere completata
  • dovada achitarii taxei de înscriere (150 RON) si a celei de procesare (50 RON)
     taxele se achita la casieria facultatii sau prin mandat postal în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX   deschis la Trezoreria Cluj, Cod Fiscal: 4305849, cu mentiunea pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene
  • 1 exemplar din proiectul de cercetare (pentru masteratele unde se solicita acest lucru)

Notă: Verificarea raportului de înscriere eliberat de facultate se face de către candidat în momentul primirii acestuia. Raportul reprezintă actul doveditor al înscrierii în baza de date a admiterii 2016. Facultatea de Studii Europene nu îşi asumă responsabilitatea pentru completarea greşită de către candidaţi a fişelor de înscriere.

evenimente