Confirmarea locului

Confirmarea locului Master

 

Orar : luni-vineri 9.00-16.00 ; sâmbătă-duminică 9.00-13.00

12 septembrie – 14 septembrie 2017 pentru candidaţii admişi pe locurile bugetate

12 septembrie – 17 septembrie 2017 pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă

Candidaţii admişi la concursul de admitere pe locurile bugetate şi cu taxă trebuie să-şi confirme locul prin depunerea unui dosar cu acte necesare (enumerate mai jos) şi să completeze  formularul de confirmare.

Neconfirmarea locului bugetat până în 14 septembrie ora 16.00 duce la pierderea locului bugetat obţinut prin concurs!

Neconfirmarea locului cu taxă până în 14 septembrie ora 16.00 duce la pierderea dreptului de redistribuire la buget!

Candidaţii aflaţi în aşteptare după afişarea rezultatelor din 12 septembrie 2017 trebuie să se prezinte în perioada 12-14 septembrie 2017 la sediul facultăţii pentru a completa cererea de redistribuire. În caz contrar, candidatul pierde posibilitatea obţinerii unui loc bugetat. 

Data limită de confirmare a unui loc cu taxă este 19 septembrie 2017.

 Prima rată achitată la confirmarea locului cu taxă (750 Ron), în cazul în care se produce glisarea pe loc bugetat, va fi returnată.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018 este de 3000 Ron.

 

Dosarul de confirmare trebuie sa cuprindă:

 1. certificat de naştere – original sau copie legalizată (se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)
 2. certificat de căsătorie (dacă este cazul) – original sau copie legalizată (se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)
 3. copie xerox buletin sau carte de identitate
 4. diploma de licenţă / adeverinţă de licenţă in original (pentru cei admişi pe locurile bugetate) sau copie legalizată (pentru cei admişi pe locurile cu taxă – se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul). Candidaţii cărora nu le figurează pe diploma/adeverinţa de licenţă media de absolvire a anilor de facultate sunt obligaţi să depună la dosar şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă care să ateste această medie.
 5. diploma de bacalaureat – original (pentru cei admişi pe locurile bugetate) sau copie legalizată (pentru cei admişi pe locurile cu taxă – se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)
 6. două fotografii tip buletin
 7. adeverinţă medicală tip (în original)
 8. copie certificat de competenţă lingvistică
 9. dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidaţii admişi la forma de învăţământ “cu taxa”). Prima rată este în cuantum de 750 RON. Aceasta se poate achita la casieria facultăţii sau prin mandat poştal / ordin de plata in contul IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, Cod Fiscal 4305849, cu specificarea “Taxa şcolarizare pentru Nume, prenume, master, an I “.
 10. dosar plic

 

evenimente

 • 21 Nov – Conferință filosofia dreptului

  21 Nov – Conferință filosofia dreptului

  Marți 21 noiembrie ora 18.00, Institutul de Istorie – Sala Ferdinand Starea de excepție ca indiferență între anarhie și tiranie. Introducere în filosofia dreptului a lui Carl Schmitt  
 • 7 nov – Lansare carte: ISTORIA MONARHIEI DIN ROMÂNIA

  7 nov – Lansare carte: ISTORIA MONARHIEI DIN ROMÂNIA

  Vă invităm la lansarea cărții „Istoria monarhiei din România”, de Nicolae Diță, Doru Dumitrescu, Mihai Manea. Evenimentul are loc marți, 7 noiembrie 2017, ora 18.00, la Facultatea de Studii Europene, …