Confirmarea locului

Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu pe anul universitar 2020-2021 de către candidat și încărcarea acestuia pe platforma admiterii, sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de Facultate. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a contractului de studiu și a dovezii de plată pentru candidații admiși pe locurile cu taxă, precum și nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate, duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Neconfirmarea locului bugetat până în 18 iulie ora 16.00 duce la pierderea locului bugetat obținut prin concurs! Candidații declarași admiși la buget, în cazul în care nu își confirmă locul la buget până la data de 18 iulie ora 16.00, își pierd locul obținut prin concurs. După această dată, mai au posibilitatea de a-și confirma un loc numai la taxă.

Neconfirmarea locului cu taxă până in 18 iulie ora 16.00 duce la pierderea dreptului la redistribuire la buget! Candidații declarați admiși la taxă, în cazul în care își confirmă locul la taxă până în data de 18 iulie, pot ocupa un loc la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor, dacă rămân locuri neocupate după confirmarea locului bugetat până în data de 18 iulie.

Data limită de confirmare a unui loc cu taxă este 23 iulie 2020.