Confirmarea locului

Orar : luni-vineri 9.00-16.00 ; sâmbătă-duminică 9.00-13.00

20 Iulie – 26 Iulie 2017 pentru candidaţii admişi pe locurile bugetat

20 Iulie – 30 Iulie 2017 pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă

 • Candidaţii admişi la concursul de admitere pe locurile bugetate şi cu taxă trebuie să-şi confirme locul prin depunerea unui dosar cu acte necesare

(enumerate mai jos) şi să completeze  formularul de confirmare şi contractul de şcolarizare pe anul universitar 2016/2017 cu facultatea.

 • Neconfirmarea locului bugetat până în 26 Iulie ora 16.00 duce la pierderea locului bugetat obţinut prin concurs!
 • Neconfirmarea locului cu taxă până în 26 Iulie ora 16.00 duce la pierderea dreptului de redistribuire la buget! 
 • Candidaţii aflaţi în aşteptare după afişarea rezultatelor din 20 Iulie 2017 trebuie să se prezinte în perioada 20-26 Iulie 2017 la sediul facultăţii pentru a completa cererea de redistribuire. În caz contrar, candidatul pierde posibilitatea obţinerii unui loc bugetat. 

Data limită de confirmare a unui loc cu taxă este 30 Iulie 2017.

Prima rată achitată la confirmarea locului cu taxă (750 Ron), în cazul în care se produce glisarea pe loc bugetat, va fi returnată.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2016/2017 este de 3000 Ron.

       Dosarul de confirmare trebuie sa cuprindă: 

 1.  certificat de naştere – in copie xerox si originalul pentru a fi legalizat la facultate
 2. certificat de căsătorie (dacă se aplică) – original sau copie legalizată (se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)
 3. copie xerox buletin sau carte de identitate
 4. adeverinţă medicală tip (în original)
 5. diploma de licenţă / adeverinţă de licenţă in original (pentru cei admişi pe locurile bugetate) sau copie legalizată (pentru cei admişi pe locurile cu taxă – se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)
 6. diploma de bacalaureat – original (pentru cei admişi pe locurile bugetate) sau copie legalizată (pentru cei admişi pe locurile cu taxă – se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)
 7. două fotografii tip buletin
 8. copie certificat de competenţă lingvistică
 9. dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidaţii admişi la forma de învăţământ “cu taxa”). Prima rată este în cuantum de 750 RON. Aceasta se poate achita la casieria facultăţii sau prin mandat poştal / ordin de plata in contul IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, Cod Fiscal 4305849, cu specificarea “Taxa şcolarizare pentru Nume, prenume, master, an I “.
 10. dosar plic

evenimente