Regulamentul admiterii

Admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează în conformitate cu regulamentul unitar de admitere aprobat de Senatul universităţii. Regulamentul unitar are o anexă variabilă la nivelului fiecărei facultăţi, care cuprinde reglementarea specifică a facultăţii.

Anunţ important:In cazul candidatilor carora nu le-a fost inca eliberată diploma de bacalaureat, adeverinţa tine loc de diploma de bacalaureat si foaie matricolă.

Precizare:  Prin sintagma “Foaia Matricolă” din Regulamentul de Admitere al Facultatii de Studii Europene se intelege Foaia Matricolă aferentă examenului de Bacalaureat (verso diploma bacalaureat)

Regulament admitere – Facultatea de Studii Europene

Descarcă regulamentul admiterii al Facultăţii de Studii Europene.pdf


evenimente