Confirmarea locului

Date importante

9 septembrie-12 septembrie 2016 pentru candidatii admişi pe locurile bugetate

9 septembrie-15 septembrie 2016 pentru candidatii admişi pe locurile cu taxă  

Orar : luni-vineri 9.00-16.00 ; sâmbăta-duminica 9.00-13.00

Candidatii admişi la concursul de admitere pe locurile bugetate şi cu taxă trebuie să-şi confirme locul prin depunerea unui dosar cu acte necesare (enumerate mai jos) şi să completeze formularul de confirmare şi contractul de şcolarizare pe anul universitar 2016/2017 cu facultatea.

Neconfirmarea locului bugetat până în 12 septembrie ora 16.00 duce la pierderea locului bugetat obţinut prin concurs!

Neconfirmarea locului cu taxă până in 12 septembrie ora 16.00 duce la pierderea dreptului la redistribuire la buget!

Data limită de confirmare a unui loc cu taxă este 15 septembrie 2016.

In cazul solicitarii retragerii de la studii, printr-o cerere scrisa si inregistrata la secretariatul facultatii, taxa de scolarizare achitata se va restitui integral.

Taxa achitată la confirmarea locului cu plată (prima rată de 650 ron) va fi returnată în cazul în care se produce glisarea pe loc bugetat.

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2016-2017 este de 2600 Ron.

La confirmarea locului, candidatul admis în învatamântul universitar va depune un dosar cu urmatoarele acte:

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta (în original în cazul celor admisi pe locurile bugetate; pentru candidatii admisi pe locurile cu taxa se accepta copie legalizata-se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, daca se prezinta originalul),
 2. Foaia matricolă (în original în cazul celor admisi pe locurile bugetate; pentru candidatii admisi pe locurile cu taxa se accepta copie legalizata – se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, daca se prezinta originalul)
 3. Certificatul de nastere (în copie legalizata – se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, daca se prezinta originalul ),
 4. Adeverinta medicala tip (în original),
 5. Doua fotografii tip Buletin de identitate, cu numele candidatului scris pe verso,
 6. Certificatul de competenta lingvistica, fotocopie. Acest certificat este necesar doar pentru liniile de studiu in limbi straine.
 7. Dovada achitarii primei rate a taxei de scolarizare(pentru candidatii admisi la forma de învatamânt “cu taxa”). Prima rata este in cuantum de 650 RON. Aceasta se poate achita la casieria facultatii sau prin mandat postal / ordin de plata in contul IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX  deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu specificarea “Taxa scolarizare pentru Nume, prenume, sectie, an I “.
 8. Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (în copie legalizata – se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, daca se prezinta originalul), pentru licentiatii care doresc sa urmeze o a doua specializare,
 9. Adeverinta (în original) din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare),
 10. Copie xerox dupa cartea de identitate sau buletinul de identitate,
 11. Dosar plic.

Conform deciziei Consiliului Facultatii de Studii Europene, nu se vor organiza programe de licenta acolo unde numarul de studenti care si-au confirmat locul este mai mic de 20. Astfel, candidatii care isi vor confirma locul la programe de licenta care nu se vor organiza in anul universitar 2016-2017 vor fi redistribuiti la alte programe de licenta ale facultatii, conform optiunii personale.

Anunt important

Conform Regulamentului de Admitere al Universitătii Babes-Bolyai, studentii înmatriculati în sistemul de învătământ de stat au dreptul de a beneficia de un loc bugetat câte o singură dată, în fiecare dintre cei trei ani de studiu.

Prin urmare, candidatii pentru un loc bugetat în anul I au obligatia de a declara dacă au mai beneficiat în anul I de studiu de un loc bugetat în sistemul de învătământ superior de stat!

Candidatul trebuie să completeze la înscriere un formular (conform art. 10 UBB) în care declară pe proprie răspundere (sub semnătură) dacă a mai urmat studii universitare de licență la buget. Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declarații, uzul de fals etc. de natură să producă efecte juridice se pedepsește cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna din situațiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat și UBB va face demersurile necesare pentru informarea organelor în drept să desfășoare cercetarea penală.